Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών

 Γενικοί Όροι

 1. Με τον όρο «Αγρότης» ορίζεται ο Αγρότης ο οποίος έχει συμφωνήσει να προσφέρει την έκταση που έχει στην διάθεσή του ή μέρος αυτής προς καλλιέργεια για λογαριασμό του «Πελάτη»
 2. Με τον όρο «Πελάτης» ορίζεται ο Πελάτης ο οποίος εκδηλώνει ενδιαφέρον και αγοράζει ένα προιόν της ιστοσελίδας, δηλαδή μία υπηρεσία από τις προσφερόμενες. Ως Πελάτης έχει δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση των τετραγωνικών μέτρων που έχει επιλέξει σε κάθε Αγρόκτημα από προσφερόμενη λίστα συμβεβλημένων Αγροκτημάτων/Αγροτών ή άλλως επιπλέον προσφερόμενων υπηρεσιών που είτε τώρα είτε μελλοντικά θα προσφέρει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα www.gineagrotis.gr .
 3. Η Ιστοσελίδα “Γίνε Αγρότης” (www.gineagrotis.gr) αποτελεί το κανάλι αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του «Αγρότη» και του «Πελάτη». Έχει ως υποχρέωση να προσφέρει έγκυρες πληροφορίες σχετικά με το κάθε Αγρόκτημα δηλαδή ΑΓΡΟΤΗ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και καλλιέργειες οι οποίες προσφέρονται από τον κάθε Αγρότη και να ενημερώνει αντίστοιχα τον κάθε ενδιαφερόμενο ΠΕΛΑΤΗ.
 4. Σε κάθε περίπτωση από την στιγμή πληρωμής-ενεργοποίησης κάποιου περιβολιού, θα μεσολαβεί ένα διάστημα από 30-90 ημερών από την ημέρα ενεργοποίησης (και σποράς δηλαδή) έως την πρώτη παράδοση του κάθε προιόντος ανάλογα με το προιόν και τις απαιτούμενες ημέρες καλλιέργειάς του. Ο όρος αυτός είναι αυτόματα αποδεκτός από κάθε Πελάτη ο οποίος προχωρά σε ενεργοποίηση-παραγγελία του περιβολιού του

Ο ΑΓΡΟΤΗΣ:

 1. Κάθε συμβεβλημένος «ΑΓΡΟΤΗΣ» ο οποίος έχει συμφωνήσει  να παρέχει την έκτασή του για καλλιέργεια μέσω της ιστοσελίδας μας (όπως αναφέρεται με τον όρο «ΑΓΡΟΤΗΣ») έχει την υποχρέωση να τηρεί τις απαραίτητες διαδικασίες καλλιέργειας, συγκομιδής και επίβλεψης του αγροκτήματός του σύμφωνα με τις Προδιαγραφές που έχει ορίσει η εταιρεία Ελέγχου QWAYSκαθ’ όλη την διάρκεια του έτους.Για το έτος αυτό έχει συμφωνήσει και υπογράψει να παράγει και να προσφέρει προϊόντα στους τελικούς Καταναλωτές και Χρήστες της ιστοσελίδας, δηλαδή στους «Πελάτες» της ιστοσελίδας οι οποίοι έχουν αγοράσει από την ιστοσελίδα υπηρεσίες ή μέρος αυτών.
 2. Ο ΑΓΡΟΤΗΣ έχει την υποχρέωση να παράγει έναντι του προκαθορισμένου αντιτίμου προϊόντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος του ΠΕΛΑΤΗ και Καταναλωτή σύμφωνα με την κοινή πρακτική στα πλαίσια της Βιολογικής Γεωργίας.
 3. Κάθε συμβεβλημένος «ΑΓΡΟΤΗΣ» έχει την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να καλλιεργεί και να παράγει ΚΑΘΑΡΑ λαχανικά και να μην χρησιμοποιεί ΧΗΜΙΚΑ και πρόσθετα που δεν επιτρέπονται από το Σύστημα Τυποποίησης το οποίο ακολουθεί η QWAYS.GR.
 4. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ του κάθε αγροκτήματος ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ και μόνο, αυστηρά και υποχρεωτικά. Κάθε φορά η συγκομιδή καταγράφεται και ενημερώνεται ο Πελάτης ο οποίος παραλαμβάνει την συγκομιδή που αναλογεί στον δεσμευμένο χώρο του.  
 5. Ο Αγρότης δεν έχει το δικαίωμα, μεταπώλησης ή εμπορίας  του Συνόλου των παραγόμενων προϊόντων από τα δεσμευμένα τετραγωνικά μέτρα/προσφερόμενη έκταση προς Τρίτους καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης Καλλιέργειας.
 6. Επιπλέον Ο ΑΓΡΟΤΗΣ σε κάθε Πελάτη για τον οποίο καλλιεργεί προϊόντα στο Αγρόκτημά του (συμβεβλημένος ΠΕΛΑΤΗΣ), οφείλει να προσφέρει την δυνατότητα επίσκεψης στο συγκεκριμένο Αγρόκτημα, να προσφέρει επί τόπου πληροφορίες σχετικά με τις υπό εξέλιξη καλλιέργειες οι οποίες αφορούν τον Πελάτη.
 7. Επίσης θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στον Πελάτη να «κόψει» ο ίδιος την συγκομιδή του, δηλαδή να μπορεί ο ίδιος ο Καταναλωτής/ΠΕΛΑΤΗΣ να πάρει την συγκομιδή του, εάν και όταν επιθυμήσει να επισκεφτεί το Αγρόκτημα, με την βοήθεια και ύστερα από την υπόδειξη του ΑΓΡΟΤΗ για το ποιο είναι το συγκεκριμένο περιβόλι/μποστάνι που του αντιστοιχεί, δηλαδή την έκταση για την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει ζητήσει, πληρώσει και εγκαίρως έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι επιθυμεί την καλλιέργεια συγκεκριμένων φυτών.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ :

 1. Έχει την υποχρέωση να δηλώσει εγκαίρως πριν από κάθε εποχή ΣΠΟΡΑΣ την ποικιλία των προϊόντων προς καλλιέργεια, δηλαδή τα προϊόντα που επιθυμεί να καλλιεργήσει για λογαριασμό του ιδίου ο κάθε ΑΓΡΟΤΗΣ με τον οποίο έχει συμβληθεί έχει επιλέξει και έχει καταβάλει το απαιτούμενο Χρηματικό Ποσό μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Οι χρονικές περίοδοι είναι γνωστές στον Χρήστη, δηλαδή στον Πελάτη, εμφανώς στην ιστοσελίδα κατά την ηλεκτρονική διαδικασία της Δέσμευσης Χώρου και κατά την Διαχείριση Σπορών στην ιστοσελίδα www.gineagrotis.gr.
 2. Εάν για κάποιο λόγο ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να ΔΙΑΚΟΨΕΙ την υπηρεσία, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως και σαφώς πριν την σπορά της επόμενης καλλιέργειας τους διαχειριστές της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και να ζητήσει την επιστροφή χρημάτων εάν έχει προκαταβάλει χρήματα, ή την διακοπή της μηνιαίας χρέωσης στην περίπτωση που έχει ζητήσει την σταδιακή αποπληρωμή της υπηρεσίας που προσφέρεται από την Ιστοσελίδα και σε συνεργασία με τον κάθε ΑΓΡΟΤΗ.ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Στην περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να αλλάξει διεύθυνση Αποστολής των προϊόντων- δηλαδή της τακτικής συγκομιδής του, οφείλει να ενημερώσει,  εγκαίρως και ορθώς με την νέα διεύθυνση αποστολής, τον προσωπικό του λογαριασμό του στην ιστοσελίδα www.gineagrotis.gr προκειμένω. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή στο info@gineagrotis.gr
 3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να διακόψει την ετήσια συνδρομή του και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων του υπολοιπόμενου χρόνου της υπηρεσίας, αρκεί να αιτηθεί την διακοπή μόνο πριν την Σπορά της επόμενης εποχής. Επομένως ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ζητήσει παύση της Υπηρεσίας έως τον Σεπτέμβριο για την διακοπή της Χειμερινής Σποράς (Φθινόπωρο-Χειμώνας) και έως και τον Απρίλιο για την διακοπή της Καλοκαιρινής Σποράς (Άνοιξη-Καλοκαίρι).
 4. Ο καταναλωτής-πελάτης πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή του ή μέρος αυτής, συμφωνεί αυτόματα με τους Όρους Χρήσης.
 5. Ο καταναλωτής εάν επιλέξει μία υπηρεσία για ορισμένο χρόνο έχει υποχρέωση να την εξοφλίσει έως το τέλος αυτής. Σε περίπτωση που επιθυμεί την ακύρωση της υπηρεσίας ή μέρους αυτής, οφείλει να ενημερώσει τους διαχειριστές της σελίδας και να αναμένει την απαραίτητη διαδικασία και τον απαιτούμενο χρόνο για την ακύρωση της υπηρεσίας και την επιστροφή των χρημάτων.
 6. Η παραγωγή των αγροκτημάτων είναι ασφαλισμένη για περιπτώσεις ολικής καταστροφής της παραγωγής με σκοπό σε τέτοια περίπτωση να αποζημειωθούν οι πελάτες έως και στο ακέραιο της ετήσιας συνδρομής τους ανάλογα με τις συνθήκες και τα αίτια της καταστροφής.
 7. Απαραίτητα ο Πελάτης δέχεται ότι απαιτείται ένα εύλογο διάστημα μεταξύ της παραγγελίας του και της πρώτης συγκομιδής. Το διάστημα αυτό δεν λογίζεται στο χρόνο της παροχής της υπηρεσίας. Κατ ελάχιστο είναι 30 ημέρες (για ορισμένα προιόντα όπως το μαρούλι) και 90 ημέρες για άλλα φυτά (όπως τα λάχανα) τα οποία απαιτούν περισσότερο χρόνο καλλιέργειας. Οι χρονικές αυτές καθυστερήσεις βασίζονται στην λειτουργία της Φύσης και της κοινής πρακτικής και μεθόδου της εκάστοτε καλλιέργειας.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Κάθε άλλο θέμα ή πρόβλημα, Υποχρέωση ή Δικαίωμα που δεν αναφέρεται ρητώς στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας, θα επιλύεται έπειτα από επικοινωνία και συμφωνία των δύο πλευρών ΑΓΡΟΤΗ και ΠΕΛΑΤΗ έπειτα από στοιχεία επικοινωνίας που θα παρέχει η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και οι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ αυτής.

Τα λογότυπα, τα γραφικά και τα λεκτικά κείμενα που παρουσιάζονται στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε διασύνδεση ή αναπαραγωγή αυτής, αναμετάδοση ή κάθε τρόπου προβολή ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία Δ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α ΟΕ η οποία εταιρεία κατέχει και διατηρεί το αποκλειιστικό δικαίωμα για χρήση αυτών. ΣΥμπεριλαμβάνοντια το “Γινε Αγρότης – Φτιάξε το δικό σου περιβόλι”.

Φορολογικά η δραστηριότητα της Ιστοσελίδας ως κοινωνική δραστηριότητα, κοινωνική επιχείρηση και συντονιστής ανάμεσα στους ΑΓΡΟΤΕΣ και στους ΠΕΛΑΤΕΣ παραμένει στο Νομικό Πρόσωπο «Folli Follie ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ Δ – ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΟΕ», Αβάντων 8, ΤΚ 34100, Χαλκίδα, με ΑΦΜ 999187677, ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ και νόμιμο εκπρόσωπο τον Δ. Κουτσολιούτσο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*